Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [PDF]

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [PDF]

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [PDF]

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. [PDF]

 

Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczegomateriału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością [DOC]

Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne [DOC]

Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne [DOC]

Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne [DOC]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż/konsumpcję w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych. [PDF]

Sekcja Higieny Komunalnej

Wniosek o ekshumację. [doc]

 

Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zawiadomineie o zakończeniu budowy. [PDF]  [doc] *

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji. [PDF]  [doc] *

* Dokumenty wymagane do przedłożenia w celu uzyskania stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym:

  1. Kopia decyzji o pozwolenie na budowę,

  2. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlanym.

Informacje w sprawie pozostałych dokumentów wymaganych w zależności od rodzaju obiektu budowlanego można uzyskać pod numerem telefonu: 81 8651637.