Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

Informujemy, iż uruchomiona została
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach
W celu przekazania pisma w formie elektronicznej do PSSE w Rykach konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego oraz bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PSSE w Rykach:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, doręczanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, nie może przekroczyć 3MB).
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Stacji (7:30-15:05) do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 1przy ul. Poniatowskiego 2 na następujących nośnikach danych:
    1. Dyskietka 1,44 MB,
    2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
    3. Płyta CD-RW.
    Akceptowalne formaty załączników: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania na informatycznym nośniku danych więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.