Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

 

Badanie składa się z 3 prób, które należy pobierać przez 3 następujące po sobie dni tj. niedziela, poniedziałek, wtorek /rano/. Próbki do badań wraz ze szczegółową instrukcją i zleceniem można pobrać codziennie w godz. 7:30- 15:00 w pokoju nr 4.

Koszt badania wynosi 80 zł, które należy dokonać wyłącznie przelewem bankowym na wskazane w "Instrukcji pobierania wymazów..." konto bankowe. Ponadto PSSE w Rykach pobiera opłatę za transport prób bo badań w kwocie 11 zł, opłatę należy uiścić w kasie PSSE Ryki w dniu oddawania prób do badań.

Przyjmowanie prób: wtorki w godz. 8:00 – 10:00

Odbiór wyników badań: osobiście w dni robocze w godz. 7:30-15:00

(czas oczekiwania na wyniki wynosi 7 dni)

 

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, posiadający skierowania na w/w badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie.

 

WAŻNE: 2 tygodnie przed badaniem nie należy przyjmować antybiotyków.