Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki
Kompetencje i przedmiot działania.

1. Do zadań Głównego Księgowego, sprawującego jednocześnie obowiązki kierownika Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego, należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Oddziału łącznie z nadzorem i koordynacją pracy wewnętrznych komórek organizacyjnych;
2) opracowywanie planu finansowego Stacji;
3) prowadzenie rachunkowości Stacji;
4) wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych;
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Stacji;
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7) podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji;
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych Stacji w zakresie księgowości syntetycznej i analitycznej;
9) planowanie i organizowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników Oddziału;
10) sporządzanie sprawozdań finansowych;
11) wykonywanie innych zadań określonych przepisami ustaw o finansach publicznych i rachunkowości.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1113
Wprowadzony przez: Michał Wiraszka
Data opublikowania: 2012-10-30 08:15:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-10-30 08:24:42 Michał Wiraszka
Publikacja artykułu