Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

  1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w  Dęblin-Jagiellońska za 2017 rok.
  2. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 02.01.2018 r.
  3. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 28.02.2018 r.
  4. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 02.03.2018 r.
  5. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 10.05.2018 r.
  6. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 13.07.2018 r.
  7. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 06.09.2018 r.
  8. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 28.09.2018 r.
  9. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 12.10.2018 r.
  10. OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA z dnia 06.12.2018 r.